Terms & Conditions (NL)

Terms & Conditions

Klantenservice

1.1 Retourneren en ruilen

1.1.1 Retourneren

Ben je toch niet helemaal tevreden met je bestelling? Jammer, maar dat kan gebeuren! Lees hieronder hoe je jouw bestelling kunt retourneren. Check eerst of jouw bestelling in aanmerking komt voor retourneren:
– Retourneren kan binnen 14 dagen
– De artikelen dienen ongedragen te zijn en alle tags zijn nog bevestigd
– Solden, beautyartikelen, horloges, oorbellen en lingerie/badkleding kunnen niet geretourneerd worden
– Artikelen die make-up vlekken bevatten na het passen zullen niet retour worden geaccepteerd.

– Het bevestigde ‘thank you’-kaartje mag niet verwijderd zijn van het kledingstuk.

Meld je retour aan door het retour formulier in te vullen. Dit vind je onderaan onze webpagina, bij Customer Support. Vervolgens kun je de retour (op eigen kosten) terug sturen naar postadres Leopoldstraat 17, 2300 Turnhout. Wij dienen de retour binnen 14 kalenderdagen ontvangen te hebben.

We zullen het aankoopbedrag binnen 7 dagen terugstorten op jouw rekeningnummer als je de order al betaald hebt.

Let op! Heb je een item beschadigd ontvangen? Neem dan direct contact met ons op.

1.1.2 Zichttermijn

Bij Stien heb je het recht om jouw aankoop binnen 14 dagen retour te sturen. Dit is het herroepingsrecht wat je als consument hebt. Binnen de termijn van 14 dagen mag je jouw aankoop bekijken, passen en beoordelen zoals je in een fysieke winkel gewend bent, tenzij dit gaat om sieraden en lingerie. Deze items kunnen om hygiënische reden niet gepast of geruild worden.

1.2 Ruilen

Heb je jouw aankoop ontvangen en blijkt dat je de verkeerde maat hebt besteld? Geen probleem, dit kan gebeuren. Je kan jouw item altijd binnen 14 dagen ruilen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Check eerst of jouw aankoop in aanmerking komt voor omruiling:
– Het product moet ongedragen en onbeschadigd zijn.
– Jouw retour moet binnen 14 dagen in het bezit zijn van onze orderverwerking
– Alle tags dienen nog te zijn bevestigd aan de item(s)

Voldoet jouw omruilverzoek aan al deze eisen? Dan kan je verder met het retouren van jouw aankoop. Verzend je pakketje terug naar ons adres: Leopoldstraat 17, 2300 Turnhout en voeg een nota bij waarop staat in welke (andere) kleur/maat je dit item graag wilt ontvangen. Zodra wij jouw retour hebben ontvangen, wordt op dat moment gekeken door onze orderverwerking of jouw gewenste maat / kleur op voorraad is. Als dit het geval is, wordt dit item meteen naar jou verstuurd.

Als blijkt dat jouw gewenste maat niet op voorraad is, ontvang je hiervan een bericht. Wij zullen in dat geval overgaan tot terugbetaling van jouw aankoopbedrag. Mocht je na 14 dagen nog geen bericht van ons hebben ontvangen omtrent jouw retour, dan kan je het beste contact opnemen met onze klantenservice.

LET OP:
– Wij ruilen geen aankopen om voor andere artikelen dan jouw origineel bestelde item(s). Wil je liever een compleet ander item ontvangen, dan zal je jouw aankoop retour moeten sturen en deze opnieuw moeten bestellen in de webshop. Wij zullen dan overgaan tot terugbetaling van jouw aankoopbedrag.

1.3 Garantie

Bij Stien heb je op alle artikelen een garantietermijn van 30 dagen. Mocht binnen deze periode een item beschadigd zijn of er treedt een ander mankement op, meld dit dan via mail op info@stienboetiek.be. Natuurlijk geldt de garantie alleen op artikelen als er sprake is van een gegronde klacht. De klacht is alleen gegrond als deze NIET is veroorzaakt door:

– Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid. (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade)
– Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
– Uitzonderlijke slijtage
– Beschadiging door het niet volgen van wasetiketten

1.3.1 Klacht of defect binnen garantie
Als je jouw klacht aanmeldt, wordt gekeken of deze binnen de garantiebepalingen valt zoals omschreven in de algemene voorwaarden. Als de klacht gegrond is, zoals omschreven, komen alle kosten voor rekening van Stien.
We vragen je altijd melding te maken van jouw klacht via mail op info@stienboetiek.be. Onze klantenservice zal altijd zo snel mogelijk een passende oplossing bieden.

1.3.2 Klacht of defect buiten garantie
Is jouw aankoop buiten de garantietermijn van 30 dagen stuk gegaan, dan kun je altijd nog met een gegronde klacht bij ons terecht. Wanneer je redelijkerwijs mag verwachten van een aankoop dat deze langer functioneert dan de termijn waarin je dit artikel hebt kunnen gebruiken en is het gebrek buiten jouw schuld om ontstaan, dan wordt er direct gekeken naar een mogelijke omruiling of zelfs terugbetaling van jouw aankoopbedrag. Natuurlijk proberen wij deze klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Het kan zijn dat het redelijk is om een deel van de kosten voor eigen rekening te nemen. Bijvoorbeeld als jouw item niet geruild kan worden maar nog wel voor reparatie in aanmerking komt en je hierdoor langer gebruik kan maken van jouw aankoop. Het kan ook zijn dat er wel een omruiling mogelijk is, maar dat je al lange tijd jouw aankoop hebt kunnen gebruiken. Er wordt dan samen met onze klantenservice bepaald wat de beste oplossing is.

1.4 Klacht melden

Als je een klacht hebt, willen wij altijd zo snel mogelijk samen zoeken naar een passende oplossing. Helaas kan het voorkomen dat een item niet in orde blijkt te zijn. Uiteraard begrijpen wij dat dit erg vervelend kan zijn.

Door een mail te zenden naar onze klachtenservice via info@stienboetiek.be met vermelding van jouw klacht, wordt er zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. Natuurlijk kijken wij altijd of een item kosteloos kan worden omgeruild. Onze klantenservice zal per geval beoordelen wat de fijnste oplossing is.

LET OP: Vergeet niet jouw ordernummer te vermelden en eventueel een foto toe te voegen in jouw bericht.

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stien Feyen BVBA.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.stienboetiek.be. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.1.2 Identiteit van de onderneming
Stien Feyen BVBA
Leopoldstraat 17 – 2300 Turnhout

E-mailadres: info@stienboetiek.be
BTW-nummer: BE0668 722 453

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stien behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stien erkend. Stien garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Stien bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.4 Aan de leveringsplicht van Stien zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stien geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Stien heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Stien. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Stien er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. – Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
4.4 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending altijd voor rekening van de consument.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Stien, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stien. Stien houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
5.2 Stien respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Stien maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.Garantie
6.1 Stien garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Stien komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Stien is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Stien) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Stien. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Stien schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Stien gegrond worden bevonden, zal Stien naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Stien en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Stien) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Stien gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Stien voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Stien is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Stien in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Stien en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Stien zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Stien slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Stien gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Stien kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Stien en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Stien op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Stien behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 Stien is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Stien een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Stien als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Stien betaalt in dit geval de rembourskosten.
8.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Stien gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Stien is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stien alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Stien behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stien gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Stien bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Stien is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Stien aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Stien zolang de afnemer de vorderingen van Stien uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Stien wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Stien geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stien of een door Stien aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Stien haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Stien zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Stien.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stien en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Turnhout kennis, tenzij Stien er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.stienboetiek.be. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Privacy- & Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Stien Feyen BVBA (KBO-nummer BE0668 722 453), met maatschappelijke zetel te Leopoldstraat 17 2300 Turnhout (hierna: “Verantwoordelijke”, “Wij” of “Stien Feyen BVBA”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Stien Feyen BVBA leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Stien Feyen BVBA stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Stien Feyen BVBA. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Uw IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen, uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en eventueel uw profielafbeelding, uw contactgegevens, persoonsgegevens,  via cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie voor meer informatie onze cookie policy.

2.2. Stien Feyen BVBA kan gegevens van u (Persoonsgegevens of andere gegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens uw registratie of gebruik van het platform;
 3. door, in opvolging van contacten die u met Stien Feyen BVBA via deze site hebt gelegd, om nadere informatie te vragen; of
 4. bij het invullen van formulieren voor de bespreking van uw probleem of contactnames; of
 5. bij het invullen, delen en doorsturen van gegevens op uw initiatief die u deelt met andere gebruikers op onze sites

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Stien Feyen BVBA zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. het verzorgen en verbeteren van dit forum en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Stien Feyen BVBA om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 2. het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van het forum, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 3. het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 4. het adequaat beantwoorden van uw vragen met betrekking tot deze site of voor het aanbieden van dienstverlening rond de site kan, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd; en/of
 5. de verificatie van het uniek karakter van de ingevulde gegevens en de waarachtigheid van de casus.

De doeleinden van de verwerking via cookies worden besproken in artikel 9 van deze Privacy Policy.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Stien Feyen BVBA uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Stien Feyen BVBA, haar producten en/of diensten. Stien Feyen BVBA kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Stien Feyen BVBA bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Stien Feyen BVBA, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Stien Feyen BVBA failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Stien Feyen BVBA geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Stien Feyen BVBA zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Stien Feyen BVBA uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Stien Feyen BVBA zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Stien Feyen BVBA uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Stien Feyen BVBA zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Stien Feyen BVBA en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Stien Feyen BVBA. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@stienboetiek.be, per post naar Stien Feyen BVBA, Leopoldstraat 17 2300 Turnhout.

5.6. Meer info:

Indien u meer info wenst over uw privacyrechten en de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen, kunt u steeds contact opnemen met de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Stien Feyen BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Stien Feyen BVBA en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt volgende “functionele of noodzakelijke” cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming niet noodzakelijk is:

 • Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.
 • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

De Website gebruikt daarnaast ook volgende cookies waarvoor wij uw voorafgaande toestemming wel vragen:

 • Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt ).

U gaat ermee akkoord dat Stien Feyen BVBA het recht heeft om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

9.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@stienboetiek.be, per post naar Stien Feyen BVBA, Leopoldstraat 17 2300 Turnhout, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

 1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Stien in Turnhout.2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Stien behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.3. Deelname staat open voor personen, woonachting in Nederland en België met geen minimale leeftijdsgrens. Medewerkers van het bedrijf Stien en anderen die hierbij betrokken zijn, komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op Stien, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.4.Enkele prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Stien bepaald. De winnaar zal door Stien worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en social media.5. De winnaar heeft drie dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Stien zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Stien is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.6. De looptijd van een actie op Stien wordt bekend gemaakt via social media, een landingspagina of in een artikel over de desbetreffende winactie. Deelname aan een winactie op Stien bestaat uit het aanmelden van jezelf. Uitslagen van winacties wordt bekend gemaakt via de speciale landingspagina van de winactie, sociale media of via een artikel. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door Stien om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstellingen. De betrokken partner zal vervolgens alle formaliteiten omtrent de overdracht van de prijs overnemen van Stien. Stien is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.7. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden door een betrokken webshop, dan is Stien hiervoor niet aansprakelijk. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs zou aannemen, is Stien niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.8. Spel uitslagen van het bedrijf Stien zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Stien behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.9. Stien behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.10. Stien of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stien (“eigen handelen”) zelf e/of het bestuur van Stien. Daarnaast kan Stien geen garantie afgeven dat de website of Sociale pagina’s (Facebook & Instagram) altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.11. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Stien (en derden die betrokken zijn bij de desbetreffende winactie). Daarbij verleen je bij deelname aan een dergelijke actie van Stien toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Stien verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld.Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@stienboetiek.be12. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Belgisch recht van toepassing. Stien behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische e/of juridische redenen