Terms & Conditions (NL)

Terms & Conditions

Klantenservice

1.1 Retourneren en ruilen

1.1.1 Retourneren

Ben je toch niet helemaal tevreden met je bestelling? Jammer, maar dat kan gebeuren! Lees hieronder hoe je jouw bestelling kunt retourneren. Check eerst of jouw bestelling in aanmerking komt voor retourneren:
– Retourneren kan binnen 14 dagen
– De artikelen dienen ongedragen te zijn en alle tags zijn nog bevestigd
– Beautyartikelen, oorbellen en lingerie/badkleding kunnen niet geretourneerd worden
– Artikelen die make-up vlekken bevatten na het passen zullen niet retour worden geaccepteerd.

– Het bevestigde ‘thank you’-kaartje mag niet verwijderd zijn van het kledingstuk.

Meld je retour aan door een mail te sturen naar info@stienboetiek.be en vermeld daarin je naam, ordernummer, product en met voorkeur ook de reden van retour. Vervolgens kun je de retour (op eigen kosten) terug sturen naar postadres Leopoldstraat 17, 2300 Turnhout. Wij dienen de retour binnen 14 kalenderdagen ontvangen te hebben.

We zullen het aankoopbedrag binnen 7 dagen terugstorten op jouw rekeningnummer als je de order al betaald hebt.

Let op! Heb je een item beschadigd ontvangen? Neem dan direct contact met ons op.
Let op! Vul de reden van jouw retour in op het bijgeleverde retourformulier en voeg dit formulier bij je bestelling.

1.1.2 Zichttermijn

Bij Stien heb je het recht om jouw aankoop binnen 14 dagen retour te sturen. Dit is het herroepingsrecht wat je als consument hebt. Binnen de termijn van 14 dagen mag je jouw aankoop bekijken, passen en beoordelen zoals je in een fysieke winkel gewend bent, tenzij dit gaat om sieraden en lingerie. Deze items kunnen om hygiënische reden niet gepast of geruild worden.

1.2 Ruilen

Heb je jouw aankoop ontvangen en blijkt dat je de verkeerde maat hebt besteld? Geen probleem, dit kan gebeuren. Je kan jouw item altijd binnen 14 dagen ruilen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Check eerst of jouw aankoop in aanmerking komt voor omruiling:
– Het product moet ongedragen en onbeschadigd zijn.
– Jouw retour moet binnen 14 dagen in het bezit zijn van onze orderverwerking
– Alle tags dienen nog te zijn bevestigd aan de item(s)

Voldoet jouw omruilverzoek aan al deze eisen? Dan kan je verder met het retouren van jouw aankoop. Verzend je pakketje terug naar ons adres: Leopoldstraat 17, 2300 Turnhout en voeg een nota bij waarop staat in welke (andere) kleur/maat je dit item graag wilt ontvangen. Zodra wij jouw retour hebben ontvangen, wordt op dat moment gekeken door onze orderverwerking of jouw gewenste maat / kleur op voorraad is. Als dit het geval is, wordt dit item meteen naar jou verstuurd.

Als blijkt dat jouw gewenste maat niet op voorraad is, ontvang je hiervan een bericht. Wij zullen in dat geval overgaan tot terugbetaling van jouw aankoopbedrag. Mocht je na 14 dagen nog geen bericht van ons hebben ontvangen omtrent jouw retour, dan kan je het beste contact opnemen met onze klantenservice.

LET OP:
– Wij ruilen geen aankopen om voor andere artikelen dan jouw origineel bestelde item(s). Wil je liever een compleet ander item ontvangen, dan zal je jouw aankoop retour moeten sturen en deze opnieuw moeten bestellen in de webshop. Wij zullen dan overgaan tot terugbetaling van jouw aankoopbedrag.

1.3 Garantie

Bij Stien heb je op alle artikelen een garantietermijn van 30 dagen. Mocht binnen deze periode een item beschadigd zijn of er treedt een ander mankement op, meld dit dan via mail op info@stienboetiek.be. Natuurlijk geldt de garantie alleen op artikelen als er sprake is van een gegronde klacht. De klacht is alleen gegrond als deze NIET is veroorzaakt door:

– Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid. (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade)
– Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
– Uitzonderlijke slijtage
– Beschadiging door het niet volgen van wasetiketten

1.3.1 Klacht of defect binnen garantie
Als je jouw klacht aanmeldt, wordt gekeken of deze binnen de garantiebepalingen valt zoals omschreven in de algemene voorwaarden. Als de klacht gegrond is, zoals omschreven, komen alle kosten voor rekening van Stien.
We vragen je altijd melding te maken van jouw klacht via mail op info@stienboetiek.be. Onze klantenservice zal altijd zo snel mogelijk een passende oplossing bieden.

1.3.2 Klacht of defect buiten garantie
Is jouw aankoop buiten de garantietermijn van 30 dagen stuk gegaan, dan kun je altijd nog met een gegronde klacht bij ons terecht. Wanneer je redelijkerwijs mag verwachten van een aankoop dat deze langer functioneert dan de termijn waarin je dit artikel hebt kunnen gebruiken en is het gebrek buiten jouw schuld om ontstaan, dan wordt er direct gekeken naar een mogelijke omruiling of zelfs terugbetaling van jouw aankoopbedrag. Natuurlijk proberen wij deze klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Het kan zijn dat het redelijk is om een deel van de kosten voor eigen rekening te nemen. Bijvoorbeeld als jouw item niet geruild kan worden maar nog wel voor reparatie in aanmerking komt en je hierdoor langer gebruik kan maken van jouw aankoop. Het kan ook zijn dat er wel een omruiling mogelijk is, maar dat je al lange tijd jouw aankoop hebt kunnen gebruiken. Er wordt dan samen met onze klantenservice bepaald wat de beste oplossing is.

1.4 Klacht melden

Als je een klacht hebt, willen wij altijd zo snel mogelijk samen zoeken naar een passende oplossing. Helaas kan het voorkomen dat een item niet in orde blijkt te zijn. Uiteraard begrijpen wij dat dit erg vervelend kan zijn.

Door een mail te zenden naar onze klachtenservice via info@stienboetiek.be met vermelding van jouw klacht, wordt er zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. Natuurlijk kijken wij altijd of een item kosteloos kan worden omgeruild. Onze klantenservice zal per geval beoordelen wat de fijnste oplossing is.

LET OP: Vergeet niet jouw ordernummer te vermelden en eventueel een foto toe te voegen in jouw bericht.

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stien Feyen BVBA.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.stienboetiek.be. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.1.2 Identiteit van de onderneming
Stien Feyen BVBA
Leopoldstraat 17 – 2300 Turnhout

E-mailadres: info@stienboetiek.be
BTW-nummer: BE0668 722 453

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stien behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stien erkend. Stien garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Stien bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.4 Aan de leveringsplicht van Stien zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stien geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Stien heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Stien. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Stien er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. – Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
4.4 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending altijd voor rekening van de consument.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Stien, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stien. Stien houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
5.2 Stien respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Stien maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.Garantie
6.1 Stien garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Stien komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Stien is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Stien) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Stien. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Stien schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Stien gegrond worden bevonden, zal Stien naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Stien en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Stien) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Stien gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Stien voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Stien is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Stien in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Stien en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Stien zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Stien slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Stien gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Stien kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Stien en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Stien op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Stien behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 Stien is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Stien een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Stien als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Stien betaalt in dit geval de rembourskosten.
8.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Stien gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Stien is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stien alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Stien behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stien gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Stien bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Stien is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Stien aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Stien zolang de afnemer de vorderingen van Stien uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Stien wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Stien geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stien of een door Stien aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Stien haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Stien zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Stien.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stien en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Turnhout kennis, tenzij Stien er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.stienboetiek.be. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Stienboetiek.be gaat zeer discreet om met jouw registratiegegevens. Al jouw gegevens blijven in eigen beheer en we stellen ze nooit ter beschikking aan derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Als je iets hebt besteld, worden je adresgegevens wel doorgegeven aan de distributeur (soundcloud). Die moet tenslotte weten waar je woont.

  1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Stien in Turnhout.2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Stien behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.3. Deelname staat open voor personen, woonachting in Nederland en België met geen minimale leeftijdsgrens. Medewerkers van het bedrijf Stien en anderen die hierbij betrokken zijn, komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op Stien, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.4.Enkele prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Stien bepaald. De winnaar zal door Stien worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en social media.5. De winnaar heeft drie dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Stien zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Stien is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.6. De looptijd van een actie op Stien wordt bekend gemaakt via social media, een landingspagina of in een artikel over de desbetreffende winactie. Deelname aan een winactie op Stien bestaat uit het aanmelden van jezelf. Uitslagen van winacties wordt bekend gemaakt via de speciale landingspagina van de winactie, sociale media of via een artikel. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door Stien om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstellingen. De betrokken partner zal vervolgens alle formaliteiten omtrent de overdracht van de prijs overnemen van Stien. Stien is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.7. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden door een betrokken webshop, dan is Stien hiervoor niet aansprakelijk. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs zou aannemen, is Stien niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.8. Spel uitslagen van het bedrijf Stien zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Stien behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.9. Stien behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.10. Stien of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stien (“eigen handelen”) zelf e/of het bestuur van Stien. Daarnaast kan Stien geen garantie afgeven dat de website of Sociale pagina’s (Facebook & Instagram) altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.11. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Stien (en derden die betrokken zijn bij de desbetreffende winactie). Daarbij verleen je bij deelname aan een dergelijke actie van Stien toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Stien verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld.

    Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@stienboetiek.be

    12. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Belgisch recht van toepassing. Stien behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische e/of juridische redenen